تبلیغات
دخترا + پسرا - دنیای وارونه

دخترا + پسرا

دنیای وارونه

سه شنبه 5 مهر 1384

اگه دنیای پسرا دخترا وارونه میشد اینطوری بود

1

. !پسرا ماله دخترا ناز می کردن.(البته در ظاهر)

2. دخترا دمه مدرسه پسرا وایسن.

3. دخترا به پسرا متلک بندازن.

4. دخترا با ماشین آخرین سیستم پسرارو بلند کنن.

5. دخترا عاشق پسرا بشن پسرا با کمال بی رحمی برن با یکی دیگه رفیق بشن.

6. دخترا به پسرا بگن می خوام برات بمیرم پسرم بگه خوب بمیر.

7. پسرا خود فروشی کنن.

8. پسرا از خونه فرار کنن.

9. پسرا تو خیابون از دست متلک دختران گریه کنن.

10. پسرا با یه بد بختی از مامانشون اجازه بگیرن تا یه چرخ بیرون بزنن.

11. دخترا تو خیابون پسرارو انگولک کنن.

12. دخترا تیریپ قیصری بزنن وسیگار کاپتان بلاک گوشه لبشون.

13. پسرا هی غیبت هم دیگرو می کنن و که اره زید من ماشین و موبایل و ... داره.

14. دخترا بپای پسرا بفتند و براشون لنگ بندازن(که البته هست در حقیقت) alaki

15. دخترا برن باشگاه بدن سازی هی برا هم دیگه افه هیکل بیان.

16. پسرام برن ایروبیک و یوگا.

17. پسر سر قیمت سوار ماشین دخترا نشن.

18. دخترا هی بگن عشق دروغه.که الان ما پسرا میگیم.

19. دختره اگه حرف سکس زد باحاش قهر کن.

20. پسرا به دخترا تو خیابون بگید برو گمشو مزاحم نشو جیغ بکشن[ سه شنبه 5 مهر 1384 - 05:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 5 مهر 1384 - 05:09 ق.ظ]

[ پیام ()|| پسر متفاوت ] [عمومی , ] [+]