تبلیغات
دخترا + پسرا - دستگاه عابر بانک

دخترا + پسرا

دستگاه عابر بانک

یکشنبه 10 مهر 1384

پسرها:

۱- با ماشین میرن به بانک، پارک میکنن، میرن دم دستگاه عابر بانک.
۲- کارت رو داخل دستگاه میذارن.
۳- کد رمز رو میزنن، مبلغ درخواستی رو وارد میکنن.
۴- پول و کارت رو میگیرن و میرن.

دخترها

با ماشین میرن دم بانک
۲در آینه آرایششون رو چک میکنن.
۳به خودشون عطر میزنن.
۴احتمالاً موهاشون رو هم چک میکنن.
۵در پارک کردن ماشین مشکل پیدا میکنن.
۶در پارک کردن ماشین خیلی مشکل پیدا میکنن.
۷بلاخره ماشین رو پارک میکنن.
۸توی کیفشون دنبال کارتشون میگردن.
۹کارت رو داخل دستگاه میذارن، کارت توسط ماشین پذیرفته نمیشه.
۱۰کارت تلفن رو میندازن توی کیفشون.
۱۱دنبال کارت عابربانکشون میگردن.
۱۲کارت رو وارد دستگاه میکنن.
۱۳توی کیفشون دنبال تیکه کاغذی که کد رمز رو روش یاداشت کردن میگردن.
۱۴ کد رمز رو وارد میکنن.
۱۵دقیقه قسمت راهنمای دستگاه رو میخونن
۱۶ کنسل میکنن.
۱۷ دوباره کد رمز رو میزنن.
۱۸ کنسل میکنن.
۱۹ دوست پسرشون رو صدا میزنن که کد صحیح رو براشون وارد کنه.
۲۰ مبلغ درخواستی رو میزنن.
۲۱ دستگاه ارور (خطا) میده.
۲۲ مبلغ بیشتری رو درخواست میکنن.
۲۳ دستگاه ارور (خطا) میده.

۲۴ بیشترین مبلغ ممکن در خواست میکنن.
۲۵انگشتاشون رو برای شانس رو هم میذارن.
۲۶ پول رو میگیرن.
۲۷ برمیگردن به ماشین.
۲۸ آرایششون رو توی آینه عقب چک میکنن.
۲۹ توی کیفشون دنبال سویچ ماشین میگردن.
۳۰ استارت میزنن.
۳۱ پنجاه متر میرن جلو.
۳۲ ماشین رو نگه میدارن.
۳۳ دوباره برمیگردن جلوی بانک.
۳۴ از ماشین پیاده میشن.
۳۵ کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر میدارن. (حواس نمی‌ذار برای آدم
۳۶ سوار ماشین میشن.
۳۷ کارت رو پرت میکنن روی صندلی کنار راننده.
۳۸ آرایششون رو توی آینه چک میکنن.
۳۹ احتمالاً یه نگاهی هم به موهاشون میندازن.
۴۰ مندازن توی خیابون اشتباه.
۴۱ برمیگردن.
۴۲ میندازن توی خیابون درست.
۴۳ پنج کیلومتر میرن جلو.
۴۴ ترمز دستی رو آزاد میکنن میگم چرا انقدر یواش میره[ یکشنبه 10 مهر 1384 - 09:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| پسر متفاوت ] [عمومی , ] [+]