تبلیغات
دخترا + پسرا - زن

دخترا + پسرا

زن

پنجشنبه 21 مهر 1384

زنجیر: بیان کننده زنی است که مرتب بیخ گوش شوهر، مادر، پدر، برادر، همکلاسی، استاد و ... جیر جیر میکند.

ارزن: معرفی زنی است که ... میزند. در ضمن صدای چهارپا نیست چون اگر منظور چهارپا بود که خودمان ذکر میکردیم!

زنگوله: معرفی زنی است که خیلی گوله و ازدواج با این افراد به مردان توصیه میشود، راحتی، زندگی، عشق، حال، ...

زن اوستا: زنی است که استاد دانشگاه است.

زن بابا: مامانی

زنیکه: زنی است کهفقط یک ورژن از آن موجود است، بی همتا.

راه زن: راهیکه مخصوص زنان باشد، راه بسیار خطرناک.

زنهار: زنی که هار باشد، مرتب شوهر، همکلاسی و ... خود را گاز بگیرد.[ پنجشنبه 21 مهر 1384 - 08:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| پسر متفاوت ] [عمومی , ] [+]