تبلیغات
دخترا + پسرا - خواستگاری

دخترا + پسرا

خواستگاری

یکشنبه 24 مهر 1384

 

خواستگاری


مادر داماد: ببخشین ، كبریت دارین؟


خانواده ء عروس: كبریت؟! كبریت برای چی؟!


مادر داماد: والا پسرم می خواست سیگار بكشه...


خانواده ء عروس: پس داماد سیگاریه...؟!


مادر داماد: سیگاری كه نه... والا مشروب خورده ، بعد از مشروب سیگار

 می چسبه...


خانواده ء عروس: پس الكلی هم هست...؟!


مادر داماد: الكلی كه نه... والا قمار بازی كرد ، باخت! ما هم مشروب دادیم

 بهش كه یادش بره...


خانواده ء عروس: پس قمارم بازی می كنه...؟!


مادر داماد: آره... دوستاش توی زندان بهش یاد دادن...


خانواده ء عروس: پس زندانم بوده...؟!


مادر داماد: زندان كه نه... والا معتاد بوده ، گرفتنش یه كمی بازداشتش

 كردن...


خانواده ء عروس: پس معتادم بوده...؟!


مادر داماد: آره... معتاد بود ، بعد زنش لوش داد...


خانواده ء عروس: زنش ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!

..... نتیجه ء اخلاقی: همیشه موقع خواستگاری رفتن كبریت همراهتون داشته باشین

سر جلسه ء خواستگاری... بعد از نیم ساعت سكوت!

[ یکشنبه 24 مهر 1384 - 10:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : پنجشنبه 11 اسفند 1384 - 07:03 ق.ظ]

[ پیام ()|| پسر متفاوت ] [عمومی , ] [+]