تبلیغات
دخترا + پسرا - دختر و آدامس

دخترا + پسرا

دختر و آدامس

دوشنبه 25 مهر 1384

دختر و آدامس

یك دختر مثل یك آدامس است... جویدن طولانى هر آدامسى به جز بیمزه شدنش حاصلى ندارد 

یك دختر مثل یك آدامس است... هیچ وقت آدامس نیم خورده’ كسى را به دهان نگذاید 

یك دختر مثل یك آدامس است... داشتن آدامسى كه نتوانى بازش كنى با نداشتنش هیچ فرقى ندارد 

یك دختر مثل یك آدامس است... آدامس زیاد مانده ارزش جویدن ندارد 

یك دختر مثل یك آدامس است... هر از چندى به دندانهایتان هم فرصت استراحت بدهید، به هر حال آدامستان را میتوانید عوض كنید ولى دندانهایتان رانه 

یك دختر مثل یك آدامس است... به چشیدن طعم تنها "یك" آدامس اكتفا نكنید، آدامسها در شكلها قیمتها و مزه هاى مختلف ساخته میشوند 

یك دختر مثل یك آدامس است... فراموش نكنید كه پایان كار هر آدامس سطل آشغال است، پس براى هیچ آدامسى قیمت زیادى نپردازید 

یك دختر مثل یك آدامس است... و ازدواج مثل قورت دادن آن، هیچ احمقى آدامسش را قورت نمیدهد 

یك دختر مثل یك آدامس است... داشتن یك بسته آدامس همیشه بهتر از داشتن فقط یك آدامس است 

و آخر اینكه:

یك دختر مثل یك آدامس است... حسرت آدامسى كه دورش انداخته اید را نخورید. آدامسهاى خوشمزه تر همیشه پیدا میشوند.

این متن فقط یه شوخیه امیدوارم خانوم های عزیز که ادعاشون سر به فلک میکشه جنبه داشته باشن

 [ دوشنبه 25 مهر 1384 - 08:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : شنبه 16 اردیبهشت 1385 - 02:05 ق.ظ]

[ پیام ()|| پسر متفاوت ] [عمومی , ] [+]